HIPMA

Om grip te krijgen op de grote hoeveelheid ICT-gerelateerde initiatieven en projecten voert Stichting LEGIO op verzoek van NHG, LHV en InEen project HIPMA (Huisartsenportfoliomanagement) uit. 

ICT-projecten in de huisartsenzorg leggen een flink beslag op schaarse capaciteit en financiering, zowel bij de huisartsenkoepels als de leveranciers. Bovendien zorgt de grote hoeveelheid ontwikkelwensen, plannen, projecten, programma’s en proefballonnen ervoor dat men door de bomen het bos niet meer ziet. Kansrijke en belangrijke projecten kunnen zo ondergesneeuwd raken door minder urgente projecten of niet goed doordachte ideeën. Er is kortom een grote behoefte aan inzicht, overzicht, transparante keuzecriteria én een betere samenhang tussen alle ICT-gerelateerde ontwikkelingen. Vanuit deze gedachte is project HIPMA gestart.

HIPMA-aanpak

Zo’n 3 tot 4 keer per jaar monitoren de huisartsenkoepels LHV, InEen en NHG, gebruikersvereniging NedHis, leverancierskoepel NedXis, VZVZ en Zorgverzekeraars Nederland onder begeleiding van Stichting LEGIO alle lopende projecten en initiatieven. Ook wordt tijdens het overleg in het najaar vastgelegd wat het komende jaar de prioriteiten zijn op de ontwikkelagenda’s van de leveranciers.

Projectleider HIPMA

Chris van der Sluijs

 

 

 

.