Wijzigingen normenkader

We hebben een drietal minimale wijzigingen doorgevoerd in het normenkader. Dit omdat de normen en meetmethoden op deze onderdelen nog niet geheel consistent waren.  
 
De wijzigingen die zijn doorgevoerd zijn:  
ALG_01: uit de meetmethode is verwijderd dat een leverancier MedMij-deelnemer is. De toetsing betreffende MedMij valt onder ALG_02. 
ZV_02: in de norm is opgenomen “indien de patiënt voor deze optie heeft gekozen”. Dit is nu gelijk aan de basiseis. 
PR_02: in de toelichting en meetmethode van BDO is “Aantal gebruikers dat mogelijkheid tot inzage/opvragen heeft” verwijderd. Dit wordt niet meer gevraagd. PR_02 is niet meer kritiek indien deelname aan centrale aanlevering data. 
Download het normenkader