Toestemming gespot (afgerond)

De LHV, NHG en InEen hebben stichting LEGIO de opdracht gegeven om te kijken welke veranderingen het implementeren van de 72-uurs-spoedknop en de gemeenschappelijke voorziening Mitz met zich mee zal brengen, zowel bij de huisarts als op de huisartsenpost. Door middel van focusgroepen, met daarin huisartsen, doktersassistenten en triagisten, is dit in kaart gebracht. Daarnaast heeft Stichting LEGIO onderzocht welke stappen nodig zijn om de nieuwe werkwijze in te voeren. De impactanalyse is inmiddels opgeleverd aan de huisartsenkoepels.

Meer weten over de resultaten van Toestemming gespot?

Lees dan dit nieuwsbericht.

Achtergrond

Voor een goede triage en behandeling van spoedgevallen op de huisartsenpost zijn betrouwbare, actuele medische gegevens essentieel en mogelijk zelfs levensreddend. Voor het elektronisch delen van medische gegevens is echter vaak toestemming van de patiënt nodig. Dit zorgt voor uitdagingen, omdat toestemming niet altijd geregistreerd is bij de huisarts en daardoor geen medische gegevens opgevraagd kunnen worden door de huisartsenpost. 

SPOT

In de coronatijd is met de zogeheten ‘Corona Opt-in’ ervaring opgedaan met de mogelijkheid van toestemming voor inzage in het medisch dossier bij de huisartsenpost. Juridisch (en technisch) moet dit duurzaam ingericht worden, omdat het nu om een tijdelijke oplossing gaat. Hiervoor is geregeld dat patiënten op de huisartsenpost een ‘72 uur-toestemmingsknop’ (SPOT) kunnen laten indrukken om inzage te geven in de professionele samenvatting van het huisartsendossier. Dat geldt voor inzage ter plekke, maar ook voor triage aan de telefoon. 

Mitz

Om de 72 uur-toestemmingsknop te kunnen gebruiken op de huisartsenpost, moeten de HAP en huisarts aangesloten zijn op Mitz. Mitz is een gemeenschappelijk ontwikkelde dienst waarmee patiënten zelf hun toestemming kunnen vastleggen voor het delen van gegevens tussen zorgverleners. Zie ook de website van Mitz.

Projectteam Toestemming gespot

  • Quinten van Geest
    Projectleider
  • Simone Groen
    Projectmedewerker

 

 

 

.