DVZA-onderzoek

Veel huisartsenpraktijken die voor hun deelname aan VIPP OPEN een DVZA-overeenkomst hebben afgesloten, hebben daarvoor extra kosten moeten maken. Daarnaast ervaren huisartsen een gebrek aan vrijheid bij de keuze voor een DVZA-leverancier. Stichting LEGIO heeft de opdracht gekregen om te onderzoeken of de ontstane problemen opgelost kunnen worden en, zo ja, op welke manier.

Onderzoek

De opdracht aan LEGIO bestaat uit twee onderdelen:

  • Onderzoeken van een oplossing voor de (beheers)kosten die zijn gemaakt voor DVZA’s
  • Onderzoeken van softwareaanpassingen die nodig zijn voor duurzame interoperabiliteit

LEGIO werkt bij dit onderzoek samen met gebruikers, leveranciers, architecten, juristen en MedMij. De huisartsenkoepels kiezen in samenspraak met MedMij en VWS de beste scenario’s (naar verwachting rond mei 2023).

Projectteam DVZA-onderzoek

Onderzoek beheerskosten
Roel de Gelder – Projectleider

Onderzoek technische aanpassingen
Sofie van de Ven

Gerelateerd nieuws