XIS Keurmerk

Het XIS Keurmerk is een initiatief van de huisartsenkoepels InEen, LHV en NHG en koepel van HIS-gebruikersverenigingen NedHIS. Het belangrijkste doel van het keurmerk is om de eerstelijns informatiesystemen een kwaliteitsimpuls te geven. Stichting LEGIO zorgt voor de organisatie en uitvoering.
Het keurmerk wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland.

Achtergrond XIS Keurmerk

Onder druk van de verdergaande digitalisering in de zorg en de uitdagingen waar huisartsen de komende jaren mee te maken krijgen, moet een XIS aan steeds hogere eisen en verwachtingen voldoen. Om de kwaliteit van de huisartsenzorg de komende jaren van een hoog niveau te houden, moeten XIS’en dan ook naadloos aansluiten bij wat er kan, moet en nodig is in de praktijk. En, om een XIS te kunnen kiezen dat voldoet aan de verwachtingen van de beroepsgroep, moet de kwaliteit van een HIS beter inzichtelijk worden. Een huisarts, maar ook de patiënt en de zorgverzekeraar, moet er immers van op aan kunnen dat een XIS een ‘betrouwbare alleskunner’ is die faciliteert, ondersteunt en de praktijkvoering vergemakkelijkt. En uiteraard dat het systeem veilig is en blijft. Een keurmerk helpt daarbij.

Van project XIS naar XIS Keurmerk

In hun gezamenlijke visiedocument Digitalisering Huisartsenzorg 2019 -2022 beschrijven InEen, LHV en NHG hoe de digitale infrastructuur huisartsen, huisartsenposten, zorggroepen en gezondheidscentra kan ondersteunen om de zorg te verbeteren. Uit de bijbehorende roadmap is project XIS voortgekomen. Van september 2018 tot september 2022 heeft Stichting LEGIO een ontwerp gemaakt van het XIS Keurmerk en de invoering ervan en is onder meer een normenkader en reglement opgesteld. Ook is de basis gelegd voor een bijbehorende beheer- en uitvoeringsorganisatie die is ondergebracht bij Stichting LEGIO. Met financiële steun van VWS en ZN kon het keurmerk in juni 2023 officieel van start.

Meer informatie over het XIS Keurmerk