Toekomstbestendige ICT in de eerstelijnszorg

Binnen de eerstelijnszorg leven er verschillende behoeften voor het aanpassen van de informatiesystemen. Met de komst van Stichting LEGIO hoef je als ICT-leverancier niet langer om tafel met alle gebruikers, maar ontvang je één gebundelde vraag.

Schakel met één partij

Stichting LEGIO organiseert het gezamenlijk overleg tussen de leden van de gebruikersorganisaties om de behoefte binnen de eerstelijnszorg te inventariseren. Dit overleg resulteert in een programma van eisen aan de ICT-leveranciers. Met Stichting LEGIO schakel je als ICT-leverancier dus nog maar met één partij en heb je de zekerheid dat je voldoet aan de norm, wat je onder andere kunt aantonen door een IT-audit.

OPEN: online inzage binnen de huisartsenzorg

Vanaf 1 juli 2020 kunnen patiënten die dit willen online toegang hebben tot de medische gegevens die de huisarts van hen heeft. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om alle episodes, correspondentie, het actueel medicatieoverzicht en de E- en P-regels. Om dit mogelijk te maken, is het vierjarig versnellingsprogramma OPEN opgericht.

Een cruciaal onderdeel van OPEN is het technisch mogelijk maken van de online inzage. Hiervoor zijn er aanpassingen nodig in het HIS. Voor deze aanpassingen ontvang je als HIS-leverancier een financiële tegemoetkoming via Stichting LEGIO. Voor het ontvangen van het bedrag, sluit je een overeenkomst met Stichting LEGIO en moet het HIS voldoen aan de ICT-basiseisen die OPEN heeft geformuleerd.

Een onderdeel van de ICT-basiseisen is dat het HIS voldoet aan diverse MedMij informatiestandaarden

Over Stichting LEGIO

Stichting LEGIO is opgericht door NedHIS (koepel van HIS-gebruikersverenigingen) en de eerstelijns- en huisartsorganisaties InEen, LHV en NHG. De stichting wil een integere, veilige en betrouwbare, toekomstbestendige ICT binnen de eerstelijnszorg stimuleren en tot stand brengen. De volgende medewerkers zijn betrokken bij het realiseren van deze ambitie:

Bestuur LEGIO

Eric Scheppink 
Penningmeester

Maarten Klomp
Bestuurder

Carin Littooij
Bestuurder

Ron Dingjan
Bestuurder

Team LEGIO

Martina Bartelink
Kwartiermaker

Mariëtte Willems
CMIO

Michiel Boerkamp
Leveranciersmanager

Ludo de Boo          Communicatie

Nieuws

Eerste patiënten kunnen nu ook verwijsbrieven en verslagen ophalen in PGO

Patiënten in de regio Nijmegen en Uden kunnen sinds 15 maart belangrijke documenten ophalen in een zelfgekozen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Het gaat om verwijsbrieven, radiologie verslagen en brieven van medisch
Lees meer

OPEN ontwikkelagenda 2021

Dit jaar staan voor de opdracht OPEN ontwikkelvraag 2 (diensten) en ontwikkelvraag 3 (zelfmeting) centraal. Beide ontwikkelvragen betreffen zowel PGO als portaal, waarbij de diensten via een portaal meer functionaliteiten betreft.
Lees meer

Primeur: Eerste patiënten kunnen huisartsgegevens verzamelen in een PGO

Huisartsinformatiesysteem TransHis maakt als eerste leverancier gegevensuitwisseling tussen huisartsen en patiënten met een PGO mogelijk.
Lees meer