Toekomstbestendige ICT in de eerstelijnszorg

Binnen de eerstelijnszorg leven er verschillende behoeften voor het aanpassen van de informatiesystemen. Met de komst van Stichting LEGIO hoef je als ICT-leverancier niet langer om tafel met alle gebruikers, maar ontvang je één gebundelde vraag.

Schakel met één partij

Stichting LEGIO organiseert het gezamenlijk overleg tussen de leden van de gebruikersorganisaties om de behoefte binnen de eerstelijnszorg te inventariseren. Dit overleg resulteert in een programma van eisen aan de ICT-leveranciers. Met Stichting LEGIO schakel je als ICT-leverancier dus nog maar met één partij en heb je de zekerheid dat je voldoet aan de norm, wat je onder andere kunt aantonen door een IT-audit.

OPEN: online inzage binnen de huisartsenzorg

Vanaf 1 juli 2020 kunnen patiënten die dit willen online toegang hebben tot de medische gegevens die de huisarts van hen heeft. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om alle episodes, correspondentie, het actueel medicatieoverzicht en de E- en P-regels. Om dit mogelijk te maken, is het vierjarig versnellingsprogramma OPEN opgericht.

Een cruciaal onderdeel van OPEN is het technisch mogelijk maken van de online inzage. Hiervoor zijn er aanpassingen nodig in het HIS. Voor deze aanpassingen ontvang je als HIS-leverancier een financiële tegemoetkoming via Stichting LEGIO. Voor het ontvangen van het bedrag, sluit je een overeenkomst met Stichting LEGIO en moet het HIS voldoen aan de ICT-basiseisen die OPEN heeft geformuleerd.

Een onderdeel van de ICT-basiseisen is dat het HIS voldoet aan diverse MedMij informatiestandaarden

  • Huisartsgegevens
  • Zelfmetingen
  • PDF/A
  • eAfspraak

Over Stichting LEGIO

Stichting LEGIO is opgericht door NedHIS (koepel van HIS-gebruikersverenigingen) en de eerstelijns- en huisartsorganisaties InEen, LHV en NHG. De stichting wil een integere, veilige en betrouwbare, toekomstbestendige ICT binnen de eerstelijnszorg stimuleren en tot stand brengen. De volgende medewerkers zijn betrokken bij het realiseren van deze ambitie:

Bestuur LEGIO

Desirée Beaujean
Penningmeester bestuur

Maarten Klomp
Bestuurder

Carin Littooij
Bestuurder

Ron Dingjan
Bestuurder

Team LEGIO

Martina Bartelink
Kwartiermaker

Mariëtte Willems
CMIO

Michiel Boerkamp
Leveranciersmanager

Diede Hartveld
Communicatiemedewerker

Nieuws

Voorbereiding ontwikkelvraag 2 en 3

Vanaf augustus beginnen de voorbereidingen voor ontwikkelvraag 2 en 3. De eerste stap is het verder verdiepen van de ICT-basiseisen voor deze ontwikkelvragen. We gaan hier ook de leveranciers bij betrekken.
Lees meer

Update IT-Audit

BDO heeft de IT-audits afgerond en de rapportages worden in juli door de auditors opgeleverd. In augustus worden de rapportages door Stichting LEGIO beoordeeld en indien nodig besproken met de leveranciers. Bij een voldoende beoordeling op de
Lees meer

Wijzigingen normenkader

We hebben een drietal minimale wijzigingen doorgevoerd in het normenkader. Dit omdat de normen en meetmethoden op deze onderdelen nog niet geheel consistent waren.   De wijzigingen die zijn doorgevoerd zijn:  ALG_01: uit de meetmethode is verwijderd dat
Lees meer