Toekomstbestendige ICT in de eerstelijnszorg

Binnen de eerstelijnszorg leven er verschillende behoeften voor het aanpassen van de informatiesystemen. Met de komst van Stichting LEGIO hoef je als ICT-leverancier niet langer om tafel met alle gebruikers, maar ontvang je één gebundelde vraag.

Schakel met één partij

Stichting LEGIO organiseert het gezamenlijk overleg tussen de leden van de gebruikersorganisaties om de behoefte binnen de eerstelijnszorg te inventariseren. Dit overleg resulteert in een programma van eisen aan de ICT-leveranciers. Met Stichting LEGIO schakel je als ICT-leverancier dus nog maar met één partij en heb je de zekerheid dat je voldoet aan de norm, wat je onder andere kunt aantonen door een IT-audit.

OPEN: online inzage binnen de huisartsenzorg

Vanaf 1 juli 2020 kunnen patiënten die dit willen online toegang hebben tot de medische gegevens die de huisarts van hen heeft. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om alle episodes, correspondentie, het actueel medicatieoverzicht en de E- en P-regels. Om dit mogelijk te maken, is het vierjarig versnellingsprogramma OPEN opgericht.

Een cruciaal onderdeel van OPEN is het technisch mogelijk maken van de online inzage. Hiervoor zijn er aanpassingen nodig in het HIS. Voor deze aanpassingen ontvang je als HIS-leverancier een financiële tegemoetkoming via Stichting LEGIO. Voor het ontvangen van het bedrag, sluit je een overeenkomst met Stichting LEGIO en moet het HIS voldoen aan de ICT-basiseisen die OPEN heeft geformuleerd.

Een onderdeel van de ICT-basiseisen is dat het HIS voldoet aan diverse MedMij informatiestandaarden

Over Stichting LEGIO

Stichting LEGIO is opgericht door NedHIS (koepel van HIS-gebruikersverenigingen) en de eerstelijns- en huisartsorganisaties InEen, LHV en NHG. De stichting wil een integere, veilige en betrouwbare, toekomstbestendige ICT binnen de eerstelijnszorg stimuleren en tot stand brengen.

Bestuur LEGIO

Eric Scheppink 
Penningmeester

Corine van Geffen
Bestuurder

Guus Jaspar
Bestuurder

Ron Dingjan
Bestuurder

Team LEGIO

Martina Bartelink
Directeur

Mariëtte Willems
CMIO

Michiel Boerkamp
Leveranciersmanager

Liza Leijenhorst
Communicatieadviseur

Nieuws

VWS past beleidsregel voor subsidie OPEN aan

Het ministerie van VWS heeft de beleidsregel voor VIPP-programma OPEN aangepast. De aanpassing biedt een opening voor onderzoek naar een duurzame oplossing van de ontstane DVZA-problematiek. De koepels LHV, NHG
Lees meer

Handboek inkoop HIS, KIS en HAPIS verschenen

Bij de aanschaf van een nieuw HIS, KIS of HAPIS komt een hoop kijken en de meeste huisartsen- en regio-organisaties hebben nog weinig ervaring met zo’n inkooptraject. Om ze te
Lees meer

OPEN krijgt meer tijd voor afronden PGO-aansluitingen

We zijn er bijna! De leveranciers, de regionale coalities van het OPEN-programma en MedMij zijn onverminderd hard bezig met het aansluiten van alle huisartspraktijken op het MedMij-netwerk. De oorspronkelijke deadline van 1 juli gaan we jammer genoeg net niet halen. Daarom zijn we blij dat het ministerie
Lees meer