OPEN: online inzage binnen de huisartsenzorg

Sinds 1 juli 2020 hebben patiënten recht op online inzage in de medische gegevens die de huisarts van hen heeft. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om alle episodes, correspondentie, het actueel medicatieoverzicht en de E- en P-regels. Om dit mogelijk te maken, is het vierjarig versnellingsprogramma OPEN opgericht.

Een cruciaal onderdeel van OPEN is het technisch mogelijk maken van de online inzage. Hiervoor zijn er aanpassingen nodig in het HIS. Voor deze aanpassingen ontvang je als HIS-leverancier een financiële tegemoetkoming via Stichting LEGIO. Voor het ontvangen van het bedrag, sluit je een overeenkomst met Stichting LEGIO en moet het HIS voldoen aan de ICT-basiseisen die OPEN heeft geformuleerd.

Een onderdeel van de ICT-basiseisen is dat het HIS voldoet aan diverse MedMij informatiestandaarden

  • Huisartsgegevens
  • Zelfmetingen
  • PDF/A
  • eAfspraak