OPEN: online inzage binnen de huisartsenzorg

Sinds 1 juli 2020 hebben patiënten recht op online inzage in de medische gegevens die de huisarts van hen heeft. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om alle episodes, correspondentie, het actueel medicatieoverzicht en de E- en P-regels. Om dit mogelijk te maken, werd het vierjarig versnellingsprogramma OPEN opgericht. Het programma is inmiddels afgerond.

Een cruciaal onderdeel van OPEN was het technisch mogelijk maken van de online inzage. Hiervoor waren aanpassingen nodig in het HIS. Voor deze aanpassingen ontvingen HIS-leveranciers een financiële tegemoetkoming via Stichting LEGIO. Voor het ontvangen van het bedrag, sluit je een overeenkomst met Stichting LEGIO en moet het HIS voldoen aan de ICT-basiseisen die OPEN heeft geformuleerd.

Een onderdeel van de ICT-basiseisen was dat het HIS voldoet aan diverse MedMij informatiestandaarden

  • Huisartsgegevens
  • Zelfmetingen
  • PDF/A
  • eAfspraak