“Stichting LEGIO verdient structurele financiering”

Stichting LEGIO is, na de start van VIPP OPEN, opgericht om ontwikkelvragen vanuit de huisartsenzorg gebundeld aan te bieden aan HIS-leveranciers. OPEN is inmiddels afgerond, maar Stichting LEGIO verdient het om te blijven, vindt Eric Scheppink, LEGIO-bestuurder en voorzitter Raad van Bestuur van het Nederlands Huisartsen Genootschap. “Daarvoor is wel structurele financiering nodig”.

VIPP OPEN ging gepaard met Eric Scheppinkeen enorme veranderopgave en grote budgetten. “Om op een verstandige manier invulling te geven aan de grote ambities van OPEN, vonden VWS en de koepels het een goed idee om een aparte stichting op te richten die de overeenkomsten met leveranciers kon sluiten, de geldstromen kon organiseren en de resultaten kon monitoren”, blikt Scheppink terug.
“De oprichting van LEGIO door LHV, NHG, InEen en NedHIS had als bijkomend voordeel dat er focus op de doelen kwam, onder andere door mensen met de juiste kennis en kunde aan te trekken en door een goede structuur op te zetten. Bovendien kreeg de onderlinge samenwerking tussen de koepels en NedHIS een boost doordat LEGIO als uitvoeringsorganisatie van al deze partijen fungeerde. Voor de leveranciers was de duidelijkheid vanuit de huisartsensector ook
prettig; ze hoefden maar met één partij af te stemmen. En het resultaat mag er zijn: het is geweldig dat mensen inzage in hun huisartsendossier hebben als ze dat willen. De leveranciers hebben – binnen de scope én binnen het budget – fantastisch werk geleverd. Ik heb daar veel waardering voor.”

Succesvolle aanpak

VIPP OPEN was niet de enige grote ICT-opdracht in de huisartsensector. Scheppink: “Er spelen nog meer onderwerpen met dezelfde veranderopgave en flinke budgetten; complexe trajecten waar goede sturing en de juiste expertise voor nodig zijn. LEGIO heeft bewezen een strakke organisatie voor ICT-trajecten in de huisartsenzorg te zijn en voert voor de huisartsenkoepels dan ook verschillende opdrachten en projecten uit, zoals het project Toestemming gespot (inmiddels afgerond), het DVZA-onderzoek voortkomend uit het OPEN-programma, het huisartsenportfoliomanagement (HIPMA) en de ontwikkeling en uitvoering van het XIS-Keurmerk dat binnenkort gelanceerd wordt.”

Scheppink twijfelt dan ook niet aan het bestaansrecht van LEGIO: “Iets dat zo goed werkt, moeten we behouden.” Dat de LEGIO-aanpak succesvol is, wordt ook buiten de huisartsensector gezien. “Minister Kuipers noemde de werkwijze van LEGIO onlangs nog een voorbeeld voor andere sectoren. En de apothekers hebben ook een LEGIO-achtige stichting opgericht.”

Basisfinanciering nodig

De projectmatige aanpak van LEGIO is echter niet alleen een sterk punt, legt Scheppink uit: “Het is tegelijkertijd een bedreiging voor het voortbestaan van de stichting. Voor de uitvoering van de projecten is LEGIO afhankelijk van projectfinanciering, veelal afkomstig uit subsidies. Het continuïteitsrisico is hiermee niet afgedekt. We kunnen alleen blijven bestaan met een soort basisfinanciering voor drie tot vijf jaar, zodat we het fundament van de stichting in stand kunnen houden en kunnen verstevigen, bijvoorbeeld door meer mensen in vaste dienst te nemen. Je kunt geen organisatie opzetten met allemaal losse bouwstenen.”
Scheppink doet daarvoor een beroep op VWS en de zorgverzekeraars: “De activiteiten van LEGIO versterken de basisinfrastructuur van de huisartsenzorg: ze dragen bij aan de verdere digitalisering, interoperabiliteit, gegevensuitwisseling met andere sectoren en informatieoverdracht. Dat vraagt om een landelijke aanpak die de overheid of de zorgverzekeraars zou moeten bekostigen. Je kunt dat niet van ledenorganisaties vragen.”