OPEN ontwikkelagenda 2021

Diensten, zelfmetingen & vragenlijsten via portaal en PGO

Dit jaar staan voor de opdracht OPEN ontwikkelvraag 2 (diensten) en ontwikkelvraag 3 (zelfmeting) centraal. Beide ontwikkelvragen betreffen zowel PGO als portaal, waarbij de diensten via een portaal meer functionaliteiten betreft. Voor de ontwikkeling worden de MedMij informatiestandaarden: eAfspraak, Zelfmetingen en (optioneel) Vragenlijsten geïmplementeerd. 

Vragenlijsten via PGO en portaal zijn net als enkele extra functionaliteiten bij eConsult geen verplicht onderdeel voor de HIS-leveranciers, maar worden wel financieel ondersteund door Stichting LEGIO. HIS-leveranciers maken op dit moment hun afwegingen. In het eerste kwartaal van 2021 maakt Stichting LEGIO hierover afspraken met HIS-leveranciers.

Voor zowel diensten, zelfmetingen als vragenlijsten geldt dat leveranciers de ontwikkeling hiervan op 31-12-2021 gereed moeten hebben. 

Onderstaand schema laat zien welke functionaliteiten beschikbaar komen in een PGO en portaal. 

  PGO  Portaal 
Afspraak maken   
Raadplegen afspraken 
Herhaalrecept aanvragen   
eConsult   
Zelfmetingen 
Vragenlijsten  optioneel  optioneel 
MedMij informatiestandaard  Systeemrol 
eAfspraak  AfspraakBeschikbaarstellend 
Zelfmetingen  ZelfmetingenVitaleFunctiesOntvangend 
Zelfmetingen*  MeetwaardenVitaleFunctiesBeschikbaarstellend 
Vragenlijsten (optioneel)  Vragenlijstverwijzing beschikbaarstellend systeem 
Vragenlijsten (optioneel)  Antwoorden op vragenlijst ontvangend systeem 

*MeetwaardenVitaleFunctiesBeschikbaarstellend is niet verplicht indien deze waarden al via de Informatiestandaard Huisartsgegevens wordt uitgewisseld.  

Diensten  

De diensten (eConsult, online afspraak maken/raadplegen en online herhaalrecept aanvragen) zijn diensten die over het algemeen nu ook al mogelijk zijn in de portalen. Stichting LEGIO heeft in het normenkader expliciet beschreven welke functionaliteiten hierbij verwacht worden. Een patiënt moet bijvoorbeeld bij het eConsult een foto of pdf mee kunnen sturen en de huisarts kan in het antwoord op het eConsult een link van Thuisarts.nl plaatsen.  

Daarnaast zijn er bij eConsult enkele optionele functionaliteiten, waarbij de HIS-leverancier kan kiezen of hij dit ontwikkelt. Deze optionele functionaliteiten betreffen: 

  1. de mogelijkheid dat de huisarts op eigen initiatief een bericht naar de patiënt kan sturen,  
  2. De mogelijkheid dat de huisarts een bestand vanuit het dossier met het bericht mee kan sturen of beschikbaar kan stellen, en   
  3. de mogelijkheid van gebruik van Thuisarts.nl op een gebruiksvriendelijke manier in het beantwoorden van het eConsult.  

Via een PGO zijn eConsult, afspraak maken en herhaalrecept aanvragen nog niet mogelijk zijn omdat hier nog geen MedMij informatiestandaarden voor beschikbaar zijn. Wel kan de patiënt zijn afspraken raadplegen in een PGO door de MedMij informatiestandaard eAfspraak. 

Zelfmetingen en vragenlijsten 

Zelfmetingen zijn in de toekomst mogelijk via zowel portaal als PGO. De patiënt kan zelfmetingen van bloeddruk, hartfrequentie, bloedsuiker of gewicht naar zijn huisarts sturen indien daar afspraken over zijn gemaakt met zijn huisarts. Voor de PGO-route wordt hierbij gebruik gemaakt van de MedMij informatiestandaard Zelfmetingen.  

Vanwege de grote vraag van huisartsen naar vragenlijsten ondersteunt Stichting LEGIO ook de implementatie vragenlijsten via een portaal en een PGO. Hiervoor wordt  gebruik  gemaakt van de MedMij informatiestandaard Vragenlijsten. Het ondersteunen van vragenlijsten is geen verplicht onderdeel voor de deelnemende HIS-leveranciers.

Diverse HIS-leveranciers hebben aangegeven de informatiestandaard Vragenlijsten interessant te vinden. De verwachting is dat de komende periode steeds meer PGO’s vragenlijsten gaan toevoegen. Vanwege de toenemende vraag van huisartsen zien ze dat dit een waardevolle toevoeging is. Daarnaast is de MedMij informatiestandaard Vragenlijsten ook opgenomen in het versnellingsprogramma van de ziekenhuissector (VIPP5).  

Voor meer details verwijzen wij graag naar het normenkader inclusief meetmethoden.

De leveranciers werken op dit moment aan het opstellen van een plan van aanpak en kostenoverzicht. Deze ontvangt Stichting LEGIO in de loop van het eerste kwartaal. Voor zowel diensten, zelfmetingen als vragenlijsten geldt dat leveranciers de ontwikkeling hiervan op 31-12-2021 gereed moeten hebben.