Voorbereiding ontwikkelvraag 2 en 3

Vanaf augustus beginnen de voorbereidingen voor ontwikkelvraag 2 en 3. De eerste stap is het verder verdiepen van de ICT-basiseisen voor deze ontwikkelvragen. We gaan hier ook de leveranciers bij betrekken. Deze review vindt plaats in september. Vervolgens worden in oktober de nadere overeenkomsten opgesteld en afgesloten met leveranciers.  

Ontwikkelvraag 2 is het mogelijk maken dat (onderdelen van) de patiëntgegevens kunnen worden gebruikt bij de consultvoorbereiding, het online maken van een afspraak, het online aanvragen van een herhaalrecept en het uitvoeren van een eConsult.  

Ontwikkelvraag 3 is het mogelijk maken dat informatie vanuit de patiënt (bijvoorbeeld: zelfmeetgegevens en de antwoorden op consultvoorbereidings-vragen) op een gebruikersvriendelijke en overzichtelijke manier door de huisarts kan worden ontvangen, beoordeeld en opgeslagen in het H-EPD.