TetraHIS maakt als eerste online inzage mogelijk

TetraHIS heeft de primeur en is de eerste HIS-leverancier die online inzage via het portaal mogelijk heeft gemaakt. Sinds de release van 12-05-2020 kunnen huisartsen die gebruikmaken van TetraHis hun patiënten online inzage bieden in het H-EPD. De huisartsen moeten dit nog wel zelf open zetten, daarom verschilt het per praktijk of patiënten nu al gelijk online inzage krijgen.  

Het onderdeel correspondentie is op dit moment nog niet opgenomen. De verwachting is dat dat spoedig volgt. De deadline die wij hiervoor hanteren is 31-12-2020. Het HIS en portaal wordt nog getoetst door middel van een audit om te controleren of de online inzage conform de OPEN ICT-basiseisen is.  

IT-audit en wijzigingen normenkader

We hebben een overeenkomst gesloten met BDO voor de toetsing van de online inzage. BDO voert een onafhankelijke audit uit met betrekking tot online inzage. Deze toetsing vindt plaats op basis van de OPEN ICT-basiseisen en het normenkader. Dit normenkader is recent aangescherpt naar aanleiding van de voortgangsoverleggen met de HIS-leveranciers en het overleg met BDO.
Download het normenkader
Op korte termijn worden de IT-audits gepland met de leveranciers, waarbij 3 juli als toetsdatum gehanteerd wordt. De rapportages worden vervolgens in de maand juli door de auditors opgeleverd en begin augustus door Stichting LEGIO beoordeeld.