IT-audit en wijzigingen normenkader

We hebben een overeenkomst gesloten met BDO voor de toetsing van de online inzage. BDO voert een onafhankelijke audit uit met betrekking tot online inzage. Deze toetsing vindt plaats op basis van de OPEN ICT-basiseisen en het normenkader. Dit normenkader is recent aangescherpt naar aanleiding van de voortgangsoverleggen met de HIS-leveranciers en het overleg met BDO.
Download het normenkader
Op korte termijn worden de IT-audits gepland met de leveranciers, waarbij 3 juli als toetsdatum gehanteerd wordt. De rapportages worden vervolgens in de maand juli door de auditors opgeleverd en begin augustus door Stichting LEGIO beoordeeld.