Leveranciersbijeenkomst normenkader medicatieoverdracht

Op woensdag 6 september organiseert Stichting LEGIO een bijeenkomst over het normenkader medicatieoverdracht. De bijeenkomst is bedoeld voor HIS-, HAPIS-, KIS- en AIS-leveranciers.

De kickstart van het Landelijk Programma Medicatieoverdracht is begonnen. Twee regio’s implementeren de nieuwe informatiestandaard Medicatieproces 9 en de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ en delen hun bevindingen. Zo wordt stapsgewijs toegewerkt naar de landelijke implementatie van medicatieoverdracht in de keten.

Aangezien de huisarts 85% van de medicatie voorschrijft, is de impact op de sector en de leveranciers van eerstelijns informatiesystemen groot. Voor landelijke implementatie moeten immers vele veranderingen worden doorgevoerd in software en werkprocessen. Maar welke zijn dit precies? Wat zijn de eisen aan het op te leveren product?

Normenkader en toetsboek

Om onduidelijkheden te voorkomen, hebben de huisartsenkoepels Stichting LEGIO gevraagd om een normenkader (wat moet ik opleveren?) en toetsboek (hoe bewijs ik dat?) op te stellen. Deze documenten vormen straks de basis van de contracten die met leveranciers worden gesloten. Daarom zoeken we voor deze belangrijke opdracht de samenwerking op met HIS-, HAPIS-, KIS- en AIS-leveranciers.

Bijeenkomst 6 september

Op woensdag 6 september van 15:00 tot 17:00 geven we meer uitleg over het normenkader en toetsboek en horen we ook graag hoe de leveranciers erover denken. HIS-, HAPIS-, KIS- en AIS zijn dan ook van harte welkom. De bijeenkomst vindt plaats in de regio Utrecht. De exacte locatie volgt.

Aanmelden

Wil je bij deze bijeenkomst aanwezig zijn? Vul dan het aanmeldformulier in.

Vragen?

Heb je nog vragen over deze bijeenkomst? Neem dan gerust contact met ons op.